Luật sư về sáp nhập DN – BP Law

Luật sư về sáp nhập DN

Thông tin

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Nhu cầu sử dụng một công ty tư vấn độc lập và chuyên nghiệp trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là rất cần thiết. BP Law đã và đang nỗ lực là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho khách hàng không chỉ là những công ty trong nước mà còn cả các công ty nước ngoài.

Luật sư doanh nghiệp - Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Khi kinh tế mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, không ít doanh nghiệp đuối sức, cần đến sự hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hình thức mua bán và sáp nhập, cổ đông chiến lược, chuyển nhượng cổ phần…

Nhu cầu sử dụng một công ty tư vấn độc lập và chuyên nghiệp trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là rất cần thiết. BP Law đã và đang nỗ lực là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho khách hàng không chỉ là những công ty trong nước mà còn cả các công ty nước ngoài.

BP Law cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần vì lợi ích chung của cả hai bên, trong tất cả các giai đoạn của quá trình mua bán và sáp nhập, bao gồm:

  • Tư vấn, thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý và năng lực tài chính của đối tác, tính toán các nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị, trước khi tiến hành mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và tham gia đàm phán với các đối tác nhằm thực hiện các giao dịch khi tiến hành thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo những rủi ro pháp lý trong tương lai trong các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Đại diện và hỗ trợ cho bên bán trong việc triển khai chào bán, đồng thời đại diện và hỗ trợ cho bên mua trong việc triển khai đàm phán; thu xếp đối tác chiến lược trong liên kết, liên doanh; tư vấn về cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp sau khi đã thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập;

BP Law, không những đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính và pháp lý liên quan đến việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp mà còn đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khác như: chia tách, hợp nhất, tổ chức lại doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần … trong công ty.