Luật sư thành lập DN – BP Law

Luật sư thành lập DN

Thông tin

Luật sư về Thành lập doanh nghiệp

Liên quan đến nội dung thành lập doanh nghiệp và những thay đổi trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, BP Law cùng các công sự là các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, tài chính…sẽ tiến hành tư vấn và trợ giúp cho quý khách hàng những nội dung cơ bản từ giai đoạn đầu khi quyết định thành lập và sau khi thành lập doanh nghiệp, cụ thể những vấn đề sau:

  • Tư vấn các thủ tục pháp lý chung về việc thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị những giấy tờ cần thiết khi tiến hành thành lập doanh nghiệp;
  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc những loại hình kinh doanh khác;
  • Tư vấn các điều kiện thành lập doanh nghiệp; lựa chọn ngành nghề, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định;
  • Tư vấn về cơ cấu góp vốn, tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của các thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, và công ty hợp doanh), quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đối với công ty cổ phần) và các loại hình kinh doanh khác;
  • Tư vấn về các loại thuế, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuê xuất nhập khẩu…và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước;
  • Đại diện cho quý khách tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế, theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu doanh nghiệp, tiến hành khai thuế tại cơ quan thuế;

BP Law theo dõi và hỗ trợ cho quý khách hàng sau khi quý khách đã hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp những gói dịch vụ và đại diện cho quý doanh nghiệp trong các thủ tục như: thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; tăng hoặc giảm ngành nghề; tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc các thành viên/cổ đông trong doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình đăng ký doanh nghiệp…Và, chúng tôi sẽ rà soát các vấn đề pháp lý khác liên quan đến những nội dung thay đổi trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.