Luật sư về thương mại – BP Law

Luật sư về thương mại

Thông tin

Thương mại

Trong lĩnh vực tư vấn về tài chính và ngân hàng, BP Law sẽ kết hợp với những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng nhằm giúp quý khách hàng giải quyết và tháo gỡ những vấn đề pháp lý sau:

  • Tư vấn cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng những vấn đề liên quan đến các hoạt động tổ chức, quản lý điều hành, kiểm soát nội bộ…;
  • Tư vấn cho các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài thành lập các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, bao gồm: ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài;
  • Tư vấn cho các nhà đầu tư có vốn đầu tư trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các quỹ tài chính, quỹ đầu tư;
  • Tư vấn về các khoản vay vốn ngân hàng, đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá pháp lý về các khoản vay, các khoản vốn tài trợ dự án…;

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các tổ chức tài chính, ngân hàng trong việc rà soát các hợp đồng, xử lý nợ và những khoản nợ khó đòi từ các cá nhân hay tổ chức vay vốn hoặc các tranh chấp khác…