Luật sư về GP lao động – BP Law

Luật sư về GP lao động

Thông tin

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Liên quan đến những vấn đề pháp lý khác cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam như: cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú, BP Law còn cung cấp những gói dịch vụ cấp giấy phép lao động cho những người lao động sau đây làm việc tại Việt Nam

Liên quan đến những vấn đề pháp lý khác cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam như: cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú, BP Law còn cung cấp những gói dịch vụ cấp giấy phép lao động cho những người lao động sau đây làm việc tại Việt Nam: Thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam (trừ người nước ngoài làm trưởng văn phòng đại diện, trưởng văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam); thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; nhà chào bán dịch vụ; người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, BP Law sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau đây nhằm trợ giúp cho quý khách hàng:

  • Hợp thức hóa những giấy tờ liên quan, dịch thuật tài liệu, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép lao động;
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép lao động hoặc xử lý những tình huống pháp lý khác trong quá trình Sở lao động, thương binh và xã hội giải quyết hồ sơ và cấp giấy phép lao động;

Đồng thời, BP Law sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan sau khi người nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động.