Luật sư hôn nhân, gia đình – BP Law

Luật sư hôn nhân, gia đình

Thông tin

Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, BP Law không ngần ngại để cùng chia sẻ và hỗ trợ quý khách hàng thực hiện những nội dung sau:

  • Tư vấn và đưa ra những ý kiến pháp lý về điều kiện, thủ tục kết hôn giữa các công dân trong nước hoặc giữa công dân trong nước với công dân nước ngoài;
  • Tư vấn và đưa ra những ý kiến pháp lý về quan hệ tài sản của vợ và chồng; quan hệ tài sản giữa ông, bà, con, cháu; 
  • Tư vấn về các thủ tục, điều kiện pháp lý đối với việc nhận hoặc từ chối cha, mẹ, con;
  • Tư vấn về điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi đối với cá nhân trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn và đưa ra những ý kiến pháp lý trong các tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con, tiền cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật;
  • BP Law sẽ cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong những vụ tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Khi một vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hôn nhân và gia đình, thì phải được xử lý và giải quyết một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của vợ và chồng hoặc những người có liên quan. Các luật sư chuyên về lĩnh vực hôn nhân và gia đình của BP Law sẽ giúp quý khách hàng tháo gỡ những vấn đề này một cách nhẹ nhàng phù hợp pháp luật và đạo đức của người Việt Nam.