Luật sư về nợ và xử lý nợ – BP Law

Luật sư về nợ và xử lý nợ

Thông tin

Nợ và xử lý nợ

Nợ và cách xử nợ khó đòi luôn là nỗi lo lắng đối với bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nào. Rủi ro về tổn thất nợ khó đòi ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc thu hồi nợ như thế nào không vi phạm pháp luật….

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về vấn đề tài chính khi khách hàng, đối tác chưa thanh toán hoặc cố tình không thanh toán nợ dẫn đến kiện tụng; hoặc đến hạn nhưng doanh nghiệp chưa có khả thanh toán tiền hàng cho phía khách hàng, đối tác…

BP Law sẽ cung cấp những luật sư đáng tin cậy tư vấn hoặc đại diện giúp quý doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh nhằm giải quyết các vấn đề nợ và các tranh chấp khác một cách thuận tiện, nhanh chóng, tránh mất thời gian và chi phí kiện tụng tại tòa án.
Nợ và cách xử nợ khó đòi luôn là nỗi lo lắng đối với bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nào. Rủi ro về tổn thất nợ khó đòi ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc thu hồi nợ như thế nào không vi phạm pháp luật….

BP Law hiểu vấn đề cốt lõi làm thế nào để đảm bảo một chính sách công nợ phù hợp đối với từng khách hàng, thu hồi nợ nhưng vẫn đảm bảo an toàn pháp lý cho khách hàng. BP Law sẽ cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ tư vấn xử lý nợ sau đây:

  • Xem xét tính pháp lý và đánh giá lại toàn bộ chứng từ nợ do quý khách cung cấp có đầy đủ cơ sở pháp lý để thu hồi hay không? Tư vấn thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nợ nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để thu hồi khoản nợ;
  • Xác minh tình trạng tài chính, khả năng thanh toán của con nợ. Xác minh tình trạng tài sản: nhà cửa, xe cộ của con nợ là cá nhân, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của con nợ là doanh nghiệp;
  • Đại diện quý khách tiếp xúc với bên nợ bằng cách gửi thư mời, văn bản hoặc gặp trực tiếp trao đổi với bên nợ để giải quyết khoản nợ. Nếu bên nợ có thiện chí hợp tác trả nợ thì BP Law sẽ thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận để đảm bảo sớm thu hồi nợ cho khách hàng;
  • Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu pháp lý để khởi kiện bên nợ ra toà án hoặc trọng tài trong trường hợp bên nợ không có thiện chí trả nợ;
  • Đại diện cho khách hàng tham gia toàn bộ tiến trình vụ kiện và làm việc với toà án, các bên có liên quan nhằm tránh mất thời gian và công sức của khách hàng;
  • Soạn thảo hồ sơ, xác minh điều kiện thi hành án và làm việc với cơ quan thi hành án để đảm bảo thu hồi khoản nợ.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia am tường về luật pháp, tài chính và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, giải quyết các các tranh chấp liên quan đến các khoản nợ xấu. BP Law tin tưởng sẽ hoàn thiện tốt công việc cho quý khách hàng trong việc giải quyết nợ và xử lý nợ.