Luật sư về sở hữu trí tuệ – BP Law

Luật sư về sở hữu trí tuệ

Thông tin

Sở hữu trí tuệ

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, BP Law cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ sẽ đảm nhận công việc tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho quý khách hàng về: đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng ký bản quyền tác giả; chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; tham gia giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có thể trợ giúp cho quý khách hàng giải quyết các công việc sau:

1. Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Trong lĩnh vực đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích chúng tôi sẽ đảm nhận các công việc:

 • Tư vấn về khả năng và các vấn đề pháp lý liên quan, tra cứu và cung cấp các thông tin đến việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ bao gồm những công việc dịch thuật và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, tiến hành các thủ tục đăng ký hoặc duy trì hiệu lực việc cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng về việc đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích ở Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp ước hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là nước thành viên;

Tư vấn những nội dung liên quan đến hợp đồng và đại diện cho quý khách thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao quyền sáng chế, giải pháp hữu ích với đối tác.

2. Đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể

Trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các nội dung sau:

 • Tư vấn về việc lựa chọn và sử dung nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu; nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu; tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu; tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu; tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại; tư vấn các nội dung liên quan đến hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng các vấn đề liên quan đến duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu bao gồm: Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Tư vấn cho khách hàng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid; đăng ký nhãn hiệu ở các nước ASEAN, và các nước khác trên thế giới.

3. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong lĩnh vực đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi sẽ đảm nhận các công việc sau cho quý khách hàng:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp;
 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp; tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp; hoàn thiện hồ sơ, đại diện nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp như: tên, địa chỉ của người nộp đơn; tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao kiểu dáng công nghiệp; tư vấn các nội dung liên quan đến hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp; tư vấn và đại diện cho khách hàng về việc duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn khiếu nại, giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp và tranh tụng về kiểu dáng công nghiệp.

4. Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Trong lĩnh vực đăng ký chỉ dẫn địa lý, chúng tôi sẽ đảm nhận các công việc:

 • Đánh giá khả năng đăng ký chỉ dẫn địa lý; tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng chỉ dẫn địa lý; nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký chỉ dẫn địa lý; tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý; tư vấn về việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đã đăng ký;
 • Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký chỉ dẫn địa lý ra các nước trên thế giới;
 • Tư vấn và tiến hành giải quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý; tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh tụng liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

5. Đăng ký bản quyền tác giả

Nạn vi phạm bản quyền tác giả tại Việt Nam đặc biệt là nạn vi phạm bản quyền trên mạng Internet là đáng lo ngại và báo động. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ sở hữu bản quyền tác giả và quyền liên quan cần tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết cũng như nắm vững cách thức xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với sản phẩm của mình. BP Law với kinh nghiệm và sự tận tâm sẽ nỗ lực để đồng hành cùng quý khách hàng.

Liên quan đến vấn đề bản quyền tác giả, chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau:

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả; tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm; hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
 • Tư vấn pháp luật về vấn đề bản quyền số, trang tin điện tử, xử lý xâm phạm bí mật thông tin trên mạng internet và các vấn đề liên quan đến tên miền, Luật Công nghệ thông tin;
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;
 • Tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho quý khách hàng nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền tác giả.

6. Chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, chúng tôi sẽ đảm nhận các công việc:

 • Tư vấn và hỗ trợ cho quý khách hàng trong nước và ngoài nước ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và li xăng;
 • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả theo quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi việc tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, đưa ra các biện pháp xử lý nếu vi phạm;…

7. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả, cụ thể, để giúp các chủ sở hữu độc quyền sử dụng các dối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả được bảo hộ, BP Law sẽ yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại;Trong thời gian gần đây, các vụ việc tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng tại Việt Nam. BP Law tin tưởng sẽ giúp khách hàng:

 • Thu thập các chứng cứ vi phạm, các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Cảnh sát kinh tế, Quản lý thị trường, Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Cục Hải quan…xử lý nhằm ngăn chặn, đình chỉ vi phạm;
 • Giúp khách hàng giám sát, theo dõi và phát hiện các hành vi xâm phạm quyền, thông báo cho chủ văn bằng bảo hộ và đưa ra các biện pháp xử lý như: yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

Đại diện cho quý khách hàng soạn thảo đơn từ và tiến hành khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước; khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.