Luật sư đại diện ủy quyền – BP Law

Luật sư đại diện ủy quyền

Thông tin

Đại diện ủy quyền

Và, khi xã hội tiến tới văn minh, hiện đại thì trong mọi lĩnh vực cần phải có sự chuyên nghiệp hóa. Nhằm giúp quý khách hàng có toàn thời gian an tâm và tập trung giải quyết các công việc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. BP Law sẽ cử những luật sư đại diện theo sự ủy quyền của quý khách để tham gia tố tụng trong các vụ án: hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và hành chính.

 

Chúng tôi sẽ theo dõi xuyên suốt diễn biến của vụ kiện để giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp trong các vụ kiện về dân sự, kinh doanh – thương mại, lao động và hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp hay thương thảo, hòa giải tại Cơ quan trọng tài.

Trong lĩnh vực luật sư đại diện theo ủy quyền của đương sự, luật sư BP Law sẽ đại diện cho quý khách tham gia thu thập các tài liệu, kiểm tra và đánh giá các chứng cứ trong các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp.

BP Law sẽ tham gia tố tụng tại các phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm nhằm trình bày những quan điểm pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc và nêu những chứng cứ hợp pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng.

Khi thực hiện công việc đại diện cho quý khách hàng, chúng tôi sẽ thường xuyên liên hệ với các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo kết quả trong quá trình giải quyết công việc cho quý khách hàng. Qua đó, quý khách có thể an tâm trong mọi hoạt động giao dịch dân sự, sản xuất và kinh doanh.