Luật sư về thuế và kế toán – BP Law

Luật sư về thuế và kế toán

Thông tin

Luật sư về Thuế và Kế toán

Trong lĩnh vực tư vấn thuế và kế toán, BP Law kế hợp cùng với những chuyên gia thuế và kế toán giàu kinh nghiệp sẽ tư vấn cho khách hàng toàn diện về lĩnh vực này dựa trên những quy định của pháp luật về thuế và kế toán hiện hành và xử lý những tình huống cụ thể trong thực tiễn:

  • Tư vấn các luật thuế liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hay các giao dịch dân sự liên quan đến cá nhân, hộ gia đình như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất – nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ…;
  • Tư vấn các luật thuế liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hay các giao dịch dân sự liên quan đến cá nhân, hộ gia đình như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất – nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ…;
  • Tư vấn về thủ tục đăng ký mã số thuế, kê khai thuế; thủ tục nộp thuế; xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế; hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp; thực hiện đăng ký xin ưu đãi về thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân; thủ tục hoàn thuế, giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho quý khách hàng;

BP Law tư vấn cho khách hàng thực hiện chế độ kế toán, mở và ghi chép các loại sổ sách phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp; lập báo cáo tài chính cuối năm; báo cáo giải trình tình hình tài chính để thực hiện khoản vay hoặc lập phương án tài chính khả thi thực hiện những dự án kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, báo cáo tài chính năm; lập dự án tài chính khả thi khi vay vốn ngân hàng; tư vấn hệ thống kế toán doanh nghiệp;…