Luật sư về hợp đồng – BP Law

Luật sư về hợp đồng

Thông tin

Hợp đồng

BP Law Tư vấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp ngăn chặn những rủi ro về pháp lý không đáng có có thể xảy ra ở hiện tại và trong tương lai…

3-1

Trong tất cả các lĩnh vực từ giao dịch dân sự cho đến hoạt động sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp khi giao thương với nhau cần phải có hợp đồng để thực hiện và ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Với kiến thức chuyên môn và từng trải nghiệm trong thực tế trong lĩnh vực soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng, chúng tôi có thể thực hiện cho quý khách:

  • Tư vấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp ngăn chặn những rủi ro về pháp lý không đáng có có thể xảy ra ở hiện tại và trong tương lai;
  • Tư vấn về những nội dung liên quan khi ký kết hợp đồng như: bản chất, chủ thể, hình thức, đối tượng, mục đích hợp đồng; thời điểm hợp đồng hoàn thành, hợp đồng có hiệu lực, liên quan con dấu của công ty; vấn đề hợp đồng do chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp khi giao kết; những sai lầm, sơ xuất, nhầm lẫn…trong giao kết hợp đồng và hậu quả pháp lý…;
  • Tư vấn về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đặt cọc, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký cược, ký quỹ…;
  • Tư vấn cách thức xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, chế tài đối với vi phạm hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Tư vấn, soạn thảo và rà soát các văn bản pháp lý mang tính chất nội bộ doanh nghiệp như: nội quy lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể với người lao động, bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, chấm dứt hợp đồng lao động…hoặc chuẩn hóa các loại hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác do doanh nghiệp giao dịch với các đối tác;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng, hòa giải tại cơ quan trọng tài hoặc giải quyết tranh chấp tại tòa án.