Tư vấn pháp luật thường xuyên – BP Law

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Thông tin

Tư vấn pháp luật dài hạn

BP Law tư vấn và hỗ trợ cho quý khách hàng trong việc soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ để cung cấp cho các cơ quan tố tụng như: Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án…nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo.

Trong xu thế kinh doanh hiện nay, khi mà vai trò của pháp luật là rất quan trọng, có ý nghĩa bắt buộc, mang tính toàn cầu – thì việc doanh nghiệp có luật sư tư vấn ngày càng trở nên cần thiết, tất yếu. BP Law tư vấn dài hạn và toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong mọi hoạt động giao dịch dân sự, sản xuất, kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên giữa luật sư và doanh nghiệp.

BP Law thực hiện việc tư vấn thông qua hình thức điện thoại, email hoặc trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp của quý khách hàng. Chúng tôi sẽ kết hợp chặt chẽ với các nhà điều hành của quý doanh nghiệp để lập những nhóm làm việc chuyên trách đối với từng nội dung tư vấn. BP Law có thể trợ giúp pháp lý dài hạn cho quý doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:

– Tư vấn về đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; và hoặc chuẩn hoá các loại hợp đồng, văn bản do doanh nghiệp thực hiện trong nội bộ công ty hoặc giao dịch với các đối tác.

– Tư vấn, soạn thảo và rà soát các văn bản pháp lý mang tính chất nội bộ doanh nghiệp như: nội quy lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể với người lao động, bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, chấm dứt hợp đồng lao động…;

– Tư vấn, phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hoạt động nội bộ của doanh nghiệp;

– Tư vấn các thủ tục pháp lý về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp như: hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp; tư vấn trình tự thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp và các vấn đề phát hành cổ phiếu ra công chúng;

– Tư vấn các thủ tục pháp lý về thuế;

– Tư vấn và phòng ngừa những vấn đề pháp lý khác có thể xảy ra nhằm tránh những thiệt hại phát sinh trong tương lai…

BP Law chúng tôi sẽ tư vấn pháp luật thường xuyên hoàn toàn miễn phí cho các doanh nghiệp trong cả nước. Hãy để BP Law làm chỗ dựa niềm tin vững chắc cho cho Quý doanh nghiệp trong con đường phát triển của mình. BP Law cam kết sẽ đóng góp một phần trí tuệ của mình để góp một phần nào đó giúp các Doanh nghiệp Việt Nam phát triển hơn, yên tâm về mặt pháp lý, tập trung tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh.