Luật sư lao động, bảo hiểm – BP Law

Luật sư lao động, bảo hiểm

Thông tin

Lao động và Bảo hiểm

Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì doanh nghiệp nào cũng giải quyết vấn đề bảo hiểm cho người lao động. Trong những năm qua, BP Law đã liên hệ với cơ quan bảo hiểm các cấp giải quyết thành công cho người lao động và người sử dụng lao động ổn thỏa về bảo hiểm, nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất giữa các bên.

bhxh

Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì mối quan hệ mật thiết giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

Có những trường hợp người lao động không nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm ngay trong những điều khoản hợp đồng lao động về chế độ nghỉ ngơi, lương bổng, phụ cấp…; hay người sử dụng lao động cũng không nghĩ rằng những quy định trong thỏa ước lao động tập thể và cá nhân, nội quy của công ty…lại trái với những quy phạm pháp luật về lao động cho đến khi có tranh chấp xảy ra hoặc nhận được sự tham vấn, ý kiến pháp lý của luật sư.

BP Law đã nhận giải quyết cho nhiều người lao động, người sử dụng lao động trong những trường hợp như thế. Nên chúng tôi tin tưởng có thể giúp những người lao động, các doanh nghiệp sử dụng lao động phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp về lao động không đáng có trong doanh nghiệp.

Và, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì doanh nghiệp nào cũng giải quyết vấn đề bảo hiểm cho người lao động. Trong những năm qua, BP Law đã liên hệ với cơ quan bảo hiểm các cấp giải quyết thành công cho người lao động và người sử dụng lao động ổn thỏa về bảo hiểm, nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất giữa các bên.

Do vậy, trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm, BP Law sẽ tư vấn và trợ giúp quý khách hàng các vấn đề có liên quan; đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động làm việc với các tổ chức, cơ quan Nhà nước có liên quan; hoặc tham gia giải quyết tranh chấp khác, nếu có.