Luật sư về dân sự – BP Law

Luật sư về dân sự

Thông tin

Luật sư tranh tụng trong lĩnh vực Dân sự

Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, BPLaw có các Luật sư đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, đại diện cho các đương sự tham gia tố tụng trong tất cả các tranh chấp về dân sự và yêu cầu dân sự tại các cấp tòa quận, huyện, tỉnh, thành phố….

Các tranh chấp dân sự bao gồm:

  • Tranh chấp về đất đai
  • Tranh chấp về thừa kế
  • Tranh chấp về hợp đồng
  • Tranh chấp về tài sản sau khi ly hôn
  • Đòi bồi thường thiệt hại
  • Và các tranh chấp dân sự khác

Các bước thực hiện:

  • Tư vấn cho khách hàng, đương sự về các vấn đề pháp lý trong tranh chấp.
  • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, đơn từ để cung cấp cho cơ quan tố tụng
  • Đại diện đương sự tham gia các giai đoạn của quá trình tố tụng.
  • Đại diện đương sự tham gia tố tụng tại tòa các cấp.