Luật sư về nhà, đất – BP Law

Luật sư về nhà, đất

Thông tin

Nhà, đất

Trong lĩnh vực nhà đất, BP Law sẽ tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho quý khách hàng nhằm giải quyết và tháo gỡ những vấn đề liên quan đến nhà đất như sau:

  • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất; thủ tục giao đất, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Cấp giấy phép xây dựng nhà – xưởng; thủ tục hoàn công xây dựng nhà – xưởng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Giải quyết những vấn đề pháp lý nhằm giúp người Việt Nam trong nước cũng như những người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hưởng di sản thừa kế, sở hữu nhà tại Việt Nam;
  • Các giao dịch dân sự như: ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tặng cho, hợp đồng mua bán nhà – đất và tài sản khác; thủ tục đăng bộ nhà đất, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;
  • Đại diện theo sự ủy quyền của quý khách hàng nhằm tháo gỡ những thủ tục liên quan đến nhà đất hoặc tham gia giải quyết những tranh chấp khác có liên quan đến nhà đất tại Tòa án nhân dân các cấp;
  • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất; thủ tục giao đất, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

Tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn và phối hợp tốt với các Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, các ngành, BP Law sẵn sàng hỗ trợ cho quý khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiểu quả trong công việc.