Luật sư BĐS, xây dựng – BP Law

Luật sư BĐS, xây dựng

Thông tin

Trong lĩnh vực tư vấn bất động sản và xây dựng, BP Law và những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ giúp quý khách hàng giải quyết những vấn đề có liên quan đến các công việc sau:

  • Cung cấp cho quý khách hàng ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản, đáp ứng những yêu cầu của quý doanh nghiệp trong các thủ tục kiểm tra về tính pháp lý nhà đất khi thực hiện các giao dịch. BP Law sẽ giúp các nhà đầu tư, người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng, người cho thuê, người thuê về bất động sản hoàn chỉnh các điều khoản chi tiết trong các hợp đồng chuyển nhượng, thuê mướn bất động sản…;
  • Tư vấn hoặc đại diện cho quý doanh nghiệp trong việc đàm phán, tìm nguồn vay vốn hoặc liên doanh các đối tác trong việc đầu tư phát triển bất động sản;
  • BP Law có thế mạnh khi có đội ngũ cộng sự là những chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng phối hợp cùng những Luật sư doanh nghiệp lập bảng dự toán công trình, thiết kế, lập bản vẽ chi tiết nhà xưởng, công trình xây dựng, hoàn chỉnh giấy phép xây dựng và hoàn công công trình xây dựng nhà xưởng…;
  • Tư vấn và đại diện cho quý khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động đầu tư cũng như từ các giao dịch liên quan đến bất động sản, đất đai và xây dựng…