Những rủi ro doanh nghiệp hay mắc phải – BP Law

Những rủi ro doanh nghiệp hay mắc phải

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP Để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và phát triển hơn, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội, mở rộng hoặc thu hẹp quy mô, nên hiện nay có nhiều doanh nghiệp áp dụng các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tổ chức lại doanh nghiệp cũng là một trong những biện pháp khắc phục những [...]

Xem thêm...

CHUYỂN TIỀN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI KHÁC, CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện nay trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều các giao dịch cần phải thực hiện việc thanh toán và ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức chọn hình thức thanh toán, chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Các giao dịch thường được sử dụng phương thức này như đặt cọc mua bán nhà đất, thanh toán hợp đồng mua bán, hợp đồng cung ứng dịch vụ [...]

Xem thêm...

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP HAY MẮC PHẢI (PHẦN 3)

NHỮNG RỦI RO TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Quan hệ giữa doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động đã được pháp luật điều chỉnh rất cụ thể trong Bộ luật Lao động và các nghị định, thông tư  hướng dẫn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã thực sự nắm vững tất cả các quy định và tuân thủ theo các quy định đó hay không? Các tranh chấp giữa người sử dụng lao [...]

Xem thêm...

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP HAY MẮC PHẢI (PHẦN 2)

LƯU GIỮ TÀI LIỆU NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP Lưu giữ tài liệu, hồ sơ, giấy tờ nội bộ của doanh nghiệp là một trong những yêu cầu cần thiết. Có rất nhiều lý do để doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp cẩn thận và còn phải sắp xếp, phân loại có hệ thống. Ngoài ra, pháp luật cũng có những quy định về lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp có [...]

Xem thêm...

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP HAY MẮC PHẢI (PHẦN 1)

RỦI RO KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Trong thời đại kinh tế thị trường, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập, từ những doanh nghiệp nhỏ cho đến các doanh nghiệp vừa và lớn. Trong quá trình thành lập và hoạt động, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không tránh khỏi những rủi ro pháp lý gây ra những thiệt hại và tổn thất cho doanh nghiệp. Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có thể [...]

Xem thêm...