Giới thiệu – BP Law

Giới thiệu

Về công ty

TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng niềm tin cho khách hàng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý.

SỨ MỆNH

BP Law cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình đối với khách hàng.

“Biết cùng đồng cảm, biết cùng sẻ chia” là câu khẩu hiệu, là phương châm, là sứ mệnh hành nghề của Chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành biểu tượng niềm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý cùng với sự khác biệt để mang lại những thành công thiết thực cho khách hàng. BP Law luôn quan tâm đến việc nâng cao nghiệp vụ, thực hiện chuyên nghiệp hóa, dịch vụ tân tâm, hậu mãi tận tình và thiết lập mối quan hệ bền vững nhằm giúp cho quý khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý có liên quan.

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, trung thực trong ứng xử trong tất cả các giao dịch và các mối quan hệ.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng khách hàng, bản thân, đồng nghiệp, cộng sự, đối tác và hợp tác trong sự tôn trọng.

CÔNG BẰNG

Công bằng với khách hàng, đồng nghiệp, cộng sự, và các bên liên quan khác.

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập, văn hóa và hành vi ứng xử, đạo đức xã hội

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và điều lệ, nội quy của Công ty.

TRIẾT LÝ HÀNH NGHỀ

BP Law mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng được yêu thích ở mọi miền, khu vực và lãnh thổ. Nên danh dự, uy tín, chất lượng, tận tâm và sự thấu hiểu luôn là người bạn đồng hành của BP Law.

BP Law xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi yêu cầu phù hợp với pháp luật và thực tiễn của khách hàng. Chính sách chất lượng luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa các loại hình dịch vụ pháp lý, đảm bảo chất lượng, với chí phí và thù lao hợp lý, tôn trọng đạo đức hành nghề và tuân theo luật định.

Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của BP Law được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ giữa các bộ phận một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên, cộng sự trong Công ty. Sơ đồ tổ chức đã giúp cho Chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả, giúp các thành viên và cộng sự phối hợp với nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một BP Law vững mạnh

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ hoạt động là một trong những cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cho Chúng tôi hoạt động và hành nghề luật sư.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị của BP Law là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của BP Law và các bên có quyền lợi liên quan.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ quy tắc ứng xử là cam kết đề cao chính trực, thúc đẩy tôn trọng, đảm bảo công bằng, duy trì tuân thủ và coi trọng đạo đức, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại BP Law, nhằm vươn đến sự phát triển vững mạnh trong tương lai.